Algemene voorwaarden

1: AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname aan Voetbalacademie Alkmaar, kan alleen plaatsvinden door inzending van het inschrijfformulier op de website.

1.2: Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan het gekozen evenement en locatie waarvoor wordt ingeschreven.

1.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door Voetbalacademie Alkmaar geregistreerd op volgorde van ontvangst van aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende evenement bereikt is.

1.4: Na de aanmelding ontvangt u digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.

1.5: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig, waarvan u bericht krijgt.

1.6: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement geannuleerd worden, waarbij het reeds betaalde deelnamegeld zal worden terug betaald.

1.7: Bij meerdere deelnemers voor een activiteit (voetbaldag, wedstrijden of andere evenementen) behoud Voetbalacademie Alkmaar het recht om een keuze, selectie te maken uit de spelers die kunnen deelnemen.

1.8: Annulering/afkeuring van trainingen en activiteiten die komen te vervallen door extreme gevallen waar geen mogelijkheid is tot inhalen komen te vervallen zonder restitutie van aanmeld-, inschrijfgeld.

 

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Na de inschrijving volgt er een digitale betalingsvoorwaarden per mail waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan het evenement staat vermeld. 

2.2: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur/inschrijfformulieren gestelde termijn.

2.3: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving maar zal het deelnamegeld verschuldigd blijven.

2.4: Bij tussentijds stoppen van een activiteit, cursus, evenement blijft de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen, bij de Academie zal dat gaan vanaf het bericht dat de speler is aangenomen en het eerste betalingsverzoek is gedaan bij u.

 

3: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

3.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan een evenement van Voetbalacademie Alkmaar waarvoor hij of zij zich heeft opgegeven. Indien de deelnemer zijn inschrijving toch wilt annuleren  is de deelnemer 25% van het deelnamegeld verschuldigd waardoor het (eventuele) restant zal worden teruggeboekt.

3.2: In geval van ziekte of blessure dient de ouder en of verzorger zich af te melden bij Voetbalacademie Alkmaar en zullen wij bekijken hoe we samen een passende oplossing kunnen vinden.

3.3: De evenementen gaan in principe altijd door, maar Voetbalacademie Alkmaar behoudt het recht tot het eventuele afgelasten van een evenement. Hiervan wordt u altijd digitaal op de hoogte gesteld.

3.4: Bij niet betalen na het verstrijken van de betalingstermijn zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassoburo.

 

4: AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG

4.1: Voetbalacademie Alkmaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

4.2: Voetbalacademie Alkmaar is te gast bij de diverse voetbalverenigingen en sportaccommodaties. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

4.3: Deelname aan een evenement is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van de verkregen kleding is verplicht. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

 

5: FOTO’S EN VIDEO

Voetbalacademie Alkmaar behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.

6: PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw gegevens zullen we alleen gebruiken om contact met u op te kunnen nemen en nieuws en informatie naar u te kunnen verzenden. We zullen uw persoonlijke gegevens en data beschermen en verzekeren dat het alleen met uw toestemming of om wettige omstandigheden zal worden gedeeld. Bij het invullen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met het verzenden van onze nieuws(brief),dit kunt ongedaan maken door een mail te sturen met afmelden.

7: DISCLAMER

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.

Voetbalacademie Alkmaar en medewerkers zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van een evenementen bij voetbalschool Voetbalacademie Alkmaar / Voetbalacademie Alkmaar events of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording. Verlies van zaken kunnen niet op ons verhaald worden. [denk aan diefstal uit kleedkamers ed.]

 

meer informatie
Heb je ook een voetbaldroom?

Schrijf je dan snel in en train als een prof